Inner Wheel Danmark

… et internationalt netværk for kvinder

   
 
Verdenspræsidentens ønsker (oversat til dansk) for IW året 2018-2019:

Afslutningen af endnu et Inner Wheel år er en ideel mulighed for at reflektere over vor indsats til beskyttelse og fremme af vigtige mål i vor globale organisation.
 
På vegne af alle Inner Wheel medlemmer vil jeg gerne takke IPP Dr Kapila Gupta for det enorme resultat hun har opnået for vor vidunderlige organisation i løbet af hendes præsidentår.
 
For vort kommende Inner Wheel år er mit ønske for hvert enkelt medlem at STYRKE OG UDVIKLE (Empower and Evolve) ved at vi:
 
Uddanner os om Inner Wheels historie og videregiver denne viden og erfaring med mulighed for at skabe et rigere klubliv.
 
Husker den spænding og ære, vi hver især følte ved at have fået invitationen til at blive medlem af Inner Wheel – og videregive denne følelse ved at invitere nye medlemmer til at blive medlemmer af  Inner Wheel familien.
 
Udforsker IW ud over vor egen klub. Det er der vi kan opleve meget mere af IWs mangfoldighed og  potentiale.
 
Fortsætter med at fremme og repræsentere Inner Wheel. Uanset hvor fantastisk og verdensomspændende vor organisation er, er realiteten desværre stadig, at IW er verdens bedst bevarede hemmelighed!!!
Et positivt og motiveret medlem er vor bedste reklame.
 
Arbejder stolt parallelt med andre serviceklubber, hvorved vi signalerer, at Inner Wheel samarbejder til gavn for samfundet over hele verden.
 
Og når vi arbejder sammen som medlemmer af IW, opstår venskaber og andre muligheder. Må Inner Wheels mange gode formål inspirere os alle.
 
Chris Kirby
2018-19

Chris Kirby, Australien  –  Ny verdenspræsident for International Inner Wheel

 


På den internationale hjemmeside ligger nu præsentation af vor nye verdenspræsident, hendes tema for året og tanken bag hendes logo.

Hendes tema for 2018-19 er ”Empower and Evolve”.

Chris Kirbys mål er, at hun med fokus på ovennævnte vil arbejde for fortsat at styrke og udvikle Inner Wheel.

Chris håber, at temaet opmuntrer vore medlemmer til at dygtiggøre sig gennem Inner Wheel, således at vi lærer gennem  vor ”arv”. Denne viden skal vi bruge til at sikre vor vækst, individuelt og i fællesskab.  Hun håber, at vi ved at bruge Inner Wheel temaet vil plante ”gode frø”, så vi sikrer, at Inner Wheel fortsætter med at gøre en forskel og ”blomstre rundt omkring i verden ”.
Inner Wheel skal fremstå synlig og succesfuld.
  
Jeg vil opfordre jer til at læse hendes budskab, hvor hun også fortæller om logoet og tanken bag. Gennem symbolet og temaet er der en anerkendelse af det store behov for kvinder til at ændre verden gennem deres egen styrke og følelse.

Birgitte Müthel
Nationalpræsident 2017-19


Inner Wheel – styrke og udvikling....


 
Læs mere om Verdenspræsidenten her – og se den internationale bestyrelse her.


 

Opdateret: 24.06.2019
 
Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS