Inner Wheel Danmark

… et internationalt netværk for kvinder

   
 

  Dansk Inner Wheels Nationalbestyrelse - 2017-18

Nationalpræsident Birgitte Müthel, Slagelse-Antvorskov  nat.rep.iw@gmail.com
   
Distrikt 44  
Distriktspræsident Anette Valentin, Nørresundby  anette@valentien.dk
Pastdistriktspræsident Anette Hedegaard, Randers Vestre  pastpraesident.distrikt44.iw@gmail.com

Distrikt 45
 
Distriktspræsident Anne Grete Kampmann, Struer  praesident.distrikt45.iw@gmail.com
Pastdistriktspræsident Judy Ann Rieneck, Horsens Vitus Bering  pastpraesident.distrikt45.iw@gmail.com

Distrikt 46
 
Distriktspræsident Vivi Juul Hansen, Odense Sct. Knud  praesident.distrikt46.iw@gmail.com 
Pastdistriktspræsident Charlotte Lemmergaard, Assens  pastpraesident.distrikt46.iw@gmail.com

Distrikt 47
 
Distriktspræsident Heidi Liljedahl, Hillerød  praesident.distrikt47.iw@gmail.com
Pastdistriktspræsident  Ann Madsen, Dragør  pastpraesident.distrikt47.iw@gmail.com

Distrikt 48
 
Distriktspræsident Conni Lund Jæger-Hansen, Stege  praesident@distrikt48.innerwheel.dk
Pastdistriktspræsident Inge Skafte Jensen, Nakskov  pastpraesident@distrikt48.innerwheel.dk
   

Personer med tilknytning til Nationalbestyrelsen
 
Vicenationalpræsident  vicenat.rep.iw@gmail.com
Pastnationalpræsident Lena Pedersen, Randers Østre  pastnat.rep.iw@gmail.com
Nationalsekretær Majalene Mogensen, Slagelse-Antvorskov  sekretaer.iw@gmail.com
Nationalkasserer Birthe Hartmann, Haderslev  kasserer.iw@gmail.com
Medlemsregistrator Tove Galmstrup Christensen, Hadsten  register@innerwheel.dk
Lovrådgiver Inge Haas, Hammel  advisor@innerwheel.dk
Landswebmaster Birte Holst Andersen, Brønderslev  webmaster@innerwheel.dk
   
 IWI Redaktionsgruppen  
 Lena Pedersen, Randers Østre  pastnat.rep.iw@gmail.com
 Dorte Allerup, Aars  
 Andrea Welzel, Frederikshavn  

Opdateret: 19.06.2018
 
Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS