Inner Wheel Danmark

… et internationalt netværk for kvinder

   
 

  Dansk Inner Wheels Nationalbestyrelse - 2018-19

Nationalpræsident Birgitte Müthel, Slagelse-Antvorskov  nationalpraesident.iw@gmail.com
   
Distrikt 44  
Distriktspræsident Birgit Kristiansen, Aars  praesident.distrikt44.iw@gmail.com
Pastdistriktspræsident Anette Valentin, Nørresundby  pastpraesident.distrikt44.iw@gmail.com

Distrikt 45
 
Distriktspræsident Dine Nielsen, Brørup-Holsted  praesident.distrikt45.iw@gmail.com
Pastdistriktspræsident Anne Grete Kampmann, Struer  pastpraesident.distrikt45.iw@gmail.com

Distrikt 46
 
Distriktspræsident Lene Pedersen, Vejen  praesident.distrikt46.iw@gmail.com 
Pastdistriktspræsident Vivi Juul Hansen, Odense Sct. Knud  pastpraesident.distrikt46.iw@gmail.com

Distrikt 47
 
Distriktspræsident Susanne Markersen, Hillerød  praesident.distrikt47.iw@gmail.com
Pastdistriktspræsident Heidi Liljedahl, Hillerød  pastpraesident.distrikt47.iw@gmail.com

Distrikt 48
 
Distriktspræsident Merle Conradi-Larsen, Roskilde 2000  praesident@distrikt48.innerwheel.dk
Pastdistriktspræsident Conni Lund Jæger-Hansen, Stege  pastpraesident@distrikt48.innerwheel.dk
   

Personer med tilknytning til Nationalbestyrelsen
 
Vicenationalpræsident Kirsten Møller, Give  vicenationalpraesident.iw@gmail.com
Pastnationalpræsident Lena Pedersen, Randers Østre  pastnationalpraesident.iw@gmail.com
Nationalsekretær Majalene Mogensen, Slagelse-Antvorskov  nationalsekretaer.iw@gmail.com
Nationalkasserer Birthe Hartmann, Haderslev  nationalkasserer.iw@gmail.com
Medlemsregistrator Tove Galmstrup Christensen, Hadsten  register@innerwheel.dk
Lovrådgiver Inge Haas, Hammel  advisor@innerwheel.dk
Landswebmaster Charlotte de Neergaard, Bjerringbro  webmaster@innerwheel.dk
   
 IWI Redaktionsgruppen  
 Lena Pedersen, Randers Østre  pastnationalpraesident.iw@gmail.com
 Dorte Allerup, Aars  
 Andrea Welzel, Frederikshavn  

Opdateret: 12.05.2019
 
Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS