Inner Wheel Danmark

… et internationalt netværk for kvinder

   
 

 Inner Wheel Danmark
 
                                           
 
 Formål
  • At fremme sandt venskab
  • At fremme hjælpsomhed og medmenneskelig forståelse
  • At fremme international forståelse
  •  
VENSKAB OG HJÆLPSOMHED
International Inner Wheel er upolitisk og usekterisk
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN
Én af de største kvindeorganisationer på verdensplan
Inner Wheel er en verdensomspændende kvindeorganisation, som er repræsenteret i 101 lande med ca. 100.000 medlemmer.
De fleste af landene er opdelt i distrikter med varierende antal klubber, typisk med en medlemsskare på 12 til 50 medlemmer.

INNER WHEEL TILBYDER
et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde efter eget valg.

EMBLEMET
Hjulet i emblemet symboliserer fællesskabet med Rotary samt det rotationsprincip, der på skift giver medlemmerne ansvaret for klubbens aktiviteter
 Organisationens internationale styrelse ledes af
International Inner Wheels Præsident
(Verdenspræsident)
International Inner Wheel Convention
(International verdenskongres)
afholdes hvert tredje år, og her stemmer alle klubber og distrikter om fælles anliggender på verdensplan.
 
Organisationen i Danmark
Inner Wheel Danmark har ca. 3.000 medlemmer fordelt i 110 klubber.
Klubberne er opdelt i 5 distrikter, hvert med en distriktspræsident og distriktsbestyrelse. 
  • Der afholdes distriktsmøder to gange årligt med deltagelse fra alle klubber
  • Distriktskomiteen er den besluttende enhed. Den består af distriktsbestyrelsen samt 2 delegerede fra hver klub
  • Landsmøde afholdes en gang om året. Her mødes delegerede fra alle klubber, distriktsbestyrelser og det nationale råd
  • To medlemmer fra hver af de 5 distriktsbestyrelser danner
Dansk Inner Wheel Råd
ledes af landets National Repræsentant (Rådspræsident)

Kluborganisation og møder
·       Klubpræsidenten og hendes bestyrelse leder klubben i et år ad gangen
·       Den enkelte klub fastsætter selv sit program
·       Klubmøder afholdes en gang om måneden og omfatter:
        Et 3-minutters indlæg fra medlemmer på skift
        Foredrag eller virksomhedsbesøg
        Internationale anliggender såsom hjælpeprojekter o.a.
        Socialt samvær
        Klubanliggender
        Nyheder fra ind- og udland
·       Medlemmer kan frit besøge andre klubber over hele verdenen

MÆRKESAGER
Hvert år har Inner Wheel Danmark en årsindsamling, som går til et projekt, valgt efter afstemning i klubberne.
På verdensplan støtter Inner Wheel i samarbejde med Unicef ”Girls Education” (uddannelse af unge piger i udviklingslandene). Det er et projekt, der er valgt på Convention i New Zealand i maj 2006, og som løber over 3 år frem til næste Convention i Malaysia i 2009. ”Girls Education” støttes af alle Inner Wheel klubber verden over.

HISTORIE
Den første Inner Wheel klub blev dannet i Manchester, England, den 10. januar 1924 af kvinder, gift med rotarianere. Formålet var at udvikle venskab og yde humanitær hjælp.
I Danmark oprettedes den første klub i Haderslev den 23. september 1948.

 

Opdateret: 21.06.2017
 
Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS