Inner Wheel Danmark

… et internationalt netværk for kvinder

   
 


Inner Wheel Danmarks Årsindsamling  - fra 2016-17

Udpegning af modtagere af Inner Wheel Danmarks Årsindsamling går på skift mellem de 5 distrikter. Dvs. at klubberne i det distrikt, som den landsmødearrangerende klub tilhører, vælger modtageren af det aktuelle års indsamling. 
Se listen med værtsklubber ved Landsmøder 2010-2039 her.

 

oktober måned, året før afholdelse af Landsmødet, udsender Distriktsbestyrelsen opfordring til distriktets klubber om at finde emner til det følgende Inner Wheel års årsindsamling, jf. nedenstående beslutning på Landsmøde nr. 49.

Klubberne opfordres til at finde projekter evt. inden for eget distrikt, som kan samle distriktet om en ekstra indsats, og hvor en donation virkelig kan gøre en forskel.
Klubberne opfordres ligeledes til at finde projekter, der harmonerer med IW’s formål, samt til at tale med andre klubber i distriktet om muligheder.

Senest den 1. december indsender klubberne til Distriktspræsidenten og Distriktssekretæren deres forslag om, hvem der skal modtage Inner Wheel Danmarks Årsindsamling.

Forslaget skal indeholde navn, evt. web adresse, kontaktperson, beskrivelse af projektet, samt begrundelse for hvorfor dette projekt er valgt. Det skal så vidt muligt også anføres, hvordan vi og dette projekt passer sammen.

Pr?imo januar sender Distriktssekretæren stemmesedler ud til klubberne i arrangerende distrikt med forslagene og ovenfor anførte begrundelser. Klubberne opfordres til at tale sammen om projekterne.

Senest til Forårsdistriktsmødet skal klubberne i arrangerende distrikt have afgivet deres stemme, således at modtager kan bekendtgøres af Nationalrepræsentanten og/eller Distriktspræsidenten på Forårsdistriktsmødet i arrangerende distrikt.  Bekendtgørelsen sker snarest efter til modtageren, Nationalrepræsentanten, distriktspræsidenterne og til Rådet samt på hjemmesiden og i IWI. 

Årsindsamlingen overdrages modtager på det efterfølgende Inner Wheel års Landsmøde.
 


 

oo00oo

 
Inner Wheel Danmarks årsindsamling fra 2016/17 Godkendt på Landsmøde nr. 49.

Udpegning af modtager af Inner Wheel Danmarks Årsindsamling går på skift mellem de 5 distrikter, følgende turnus for landsmødearrangør.

Det distrikt, der skal afholde IW årets landsmøde, opfordrer Distriktets klubber til at indsende forslag til Distriktsbestyrelsen senest den 1. december året før.

Distriktsbestyrelsen udvælger mellem de indkomne forslag 3 potentielle modtagere, og på Forårsdistriktsmødet foretages afstemning. Det forslag, der modtager flest stemmer, vil modtage Inner Wheel Danmarks årsindsamling.
Projekter, organisationer og foreninger, der udfører forskning, humanitært, socialt arbejde og andre samfundsmæssige opgaver, kan modtage Årsindsamlingen.

 

 

Lena Pedersen
Nationalrepræsentant


Opdateret: 24.06.2019
 
Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS