Inner Wheel Danmark

… et internationalt netværk for kvinder

   
 

NyhedsarkivVælg år: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vælg måned: Jan. Feb. Marts April. Maj. Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.


Vedr Årsindsamlinger


13-03-2019 09:33:31    Af 250635    Vist 446 gange

Vejledning for Årsindsamlingen 

Der har været lidt debat om, hvorvidt vi kan støtte projekter, der enten er på Finansloven, er støttet fra legater eller af diverse fonde.

På landsmødet i 2015 blev forslag om ændring af retningslinjerne for årsindsamlingen vedtaget. Det blev gjort i forbindelse med den ændring, der bestemte, at valg af emner til årsindsamlingen skulle gå på skift i distrikterne.

Retningslinjerne lyder således:
Udpegning af modtager af Inner Wheel Danmarks Årsindsamling går på skift mellem de 5 distrikter, følgende turnus for landsmødearrangør.
Det distrikt der skal afholde IW årets landsmøde, opfordrer distriktets klubber til at indsende forslag til distriktsbestyrelsen senest den 1. december året før.
Distriktsbestyrelsen udvælger mellem de indkomne forslag 3 potentielle modtagere.
Det forslag, der modtager flest stemmer vil modtage Inner Wheel Danmarks Årsindsamling.
Projekter, organisationer og foreninger, der udfører forskning, humanitært, socialt arbejde og andre samfundsmæssige opgaver, kan modtage Årsindsamlingen.

I oktober måned, året før afholdelse af landsmødet, udsender distriktsbestyrelsen opfordring til distriktets klubber om at finde emner til det følgende Inner Wheel års Årsindsamling. Klubberne opfordres til at finde projekter evt. inden for eget distrikt, som kan samle distriktet om en ekstra indsats, og hvor vores donation virkelig kan gøre en forskel. Klubberne opfordres ligeledes til at finde projekter der harmonerer med IWs formål, samt til at tale med andre klubber i distriktet om muligheder.
Senest den 1. december indsender klubberne til distriktspræsidenten og distriktssekretæren deres forslag om, hvem der skal modtage Inner Wheel Danmarks Årsindsamling. Forslaget skal indeholde navn, evt. web adresse, kontaktperson, beskrivelse af projektet, samt begrundelse for, hvorfor dette projekt er valgt. Det skal så vidt muligt også anføres, hvordan vi og dette projekt passer sammen. På distriktsbestyrelsens januar møde udvælges 3 forslag til endelig afstemning, hvorefter distriktssekretæren sender stemmesedler ud til klubberne i distriktet med forslagene og ovenanførte begrundelser.
Inden 1. marts skal klubberne have afgivet deres stemme, således at modtager kan bekendtgøres.
Distriktspræsidenten meddeler straks resultatet til nationalpræsidenten for offentliggørelse på IW DK´s hjemmeside. Årsindsamlingen overdrages modtager på det efterfølgende års landsmøde.
 
Der er således ikke mere noget krav til, at vi ikke vil støtte projekter, der i væsentlig grad støttes af diverse fonde m.v.

Reglen blev ændret, da vi indså, hvor svært det er at finde emner, hvis de ikke må modtage støtte fra anden side.
 
Birgitte Müthel
12.03.2019 


Opdateret: 17.08.2019
 
Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS