24. maj 2023

37 forslag til lovændringer – kommer det os ved?

Skrevet af: 257192

I  skrivende stund siger kalenderen maj 2023. Om nøjagtigt ét år, maj 2024, vil vi vide, hvad de delegerede har vedtaget af ændringer i vores love og vedtægter (constitutions). Behandling og afstemning finder nemlig sted på den 19. Convention i Manchester 7.-10. maj. ’24.

Allerede nu er de forskellige landes ændringsforslag tilgængelige, så vi har mulighed for at læse dem, diskutere dem og give vores mening til kende overfor vores delegerede, inden de skal trykke på ja- eller nej-knappen. 37 forslag ligger på bordet, klar til afstemning. Din redaktør har læst dem og trukket nogle enkelte af forslagene frem fra kataloget.

Den svære: Forhøjelse af Cap Fee og oprettelse af en IIW fond

IIWs Governing Body står bag to af de større og mere kontroversielle forslag. Det første er, at Capitation Fee, som ikke er steget siden 2009, nu skal stige fra GBP 3.50 til GBP 4.00, dvs. med GBP 0,50, hvilket svarer til noget der ligner DKK 4,50 for hvert medlem.

Denne forhøjelse hænger tæt sammen med det andet forslag, nemlig at der oprettes en IIW-fond, hvor de ekstra 0.50 GBP fra hvert medlem, sammen med andre finansieringskilder, vil udgøre finansieringsdelen af International Inner Wheel for sociale projekter. Begrundelsen for sådan en fond er, nævnes det i forslaget, at den vil gøre det muligt at reagere straks og effektivt på behovene fra medlemslandene, specielt de, der er ramt af force majeure, så som naturkatastrofer, oversvømmelser/tyfoner, jordskælv, vulkanudbrud eller andre katastrofer, som ikke kan forudses eller kontrolleres: Pandemier, civile stridigheder og andet af lignende art.

Javel så, tænker redaktøren.

 Den skarpe: Redaktørens yndlingsforslag

Forslag nr. 7, kommer fra Frankrig og Italien.

“Det, der har defineret Inner Wheel i hele verden i løbet af de sidste 100 år, er hjælpsomhed, hjælpsomhed og intet andet end hjælpsomhed. Det skal bestemt være vores første formål”, mener man her.

Vi siger her i Danmark: Venskab, hjælpsomhed og international forståelse. Faktorernes orden kan altid diskuteres på et andet tidspunkt, men alle kan sikkert blive enige om, at hjælpsomhed i høj grad kendetegner Inner Wheel.

Et andet træk ved Inner Wheel er “venlighed med gensidig respekt”, som er den bedste form for menneskelighed. Det er stærkere end venskab; det er en tilstand af vedvarende hengivenhed, agtelse, tillid og tillid mellem mennesker. Respekt betyder, at folk bliver accepteret, som de er, selvom de er forskellige fra dig, eller du ikke er enig med dem. Respekt opbygger en følelse af tillid, sikkerhed og velvære.

Det tredje stærke træk ved Inner Wheel er international forståelse, for vi er nu 110.000 medlemmer verden over, der samarbejder uden grænser, takket være web-revolutionen”

Ændringsforslaget er således: International Inner Wheels formål er at fremme hjælpsomhed, gensidig respekt og international forståelse.

Den køber jeg, tænker redaktøren.

 

Ind i fremtiden: e- klubber

Forslag nr. 10 kommer fra Italien og Tyskland: Foruden klubber bør der tilføjes e-klubber.

Motiveringen herfor er, at Inner Wheel har brug for e-klubber.

At have e-klubber vil give IW et enormt løft, mener man, og vil kunne fremme IW på en ny måde.

Takket være de digitale muligheder er det en fantastisk chance for at møde medlemmer over hele verden og fremme international forståelse.

Det kunne være attraktivt for (1) unge travle kvinder, der på en eller anden måde ønsker at bidrage til at hjælpe i deres lokalsamfund og (2) for ældre medlemmer, der foretrækker at blive hjemme om aftenen. Zoom-møder er mere levedygtige og tilpasset deres livsstil

Spændende, tænker redaktøren.

 

Den finurlige: Formand eller Formandinde?

Forslag nr. 25 kommer fra Filippinerne. De foreslår, at alle de steder i constitution hvor udtrykket “Formand” står skrevet, skal dette ord erstattes med udtrykket “Formandinde”.

Motiveringen herfor angives som følger: Dette er at være kønsfølsom, at bruge et kønsretfærdigt sprog og undgå enhver form for forskelsbehandling af kvinder ved at bagatellisere og gøre dem usynlige. Brugen af et kønsretfærdigt sprog er benchmarking for kønsfølsomhed.

Finurligt, tænker redaktøren, eller er det nu redaktricen?

 

Hvor mange af de 37 ændringsforslag, der vedtages på Convention i maj 2024 må tiden vise; men lad os benytte ventetiden til at drøfte forslagene i klubben, og eventuelt lade vores meninger gå videre til vores danske delegerede.

For ja, lovændringerne kommer os i høj grad ved!

Gode hilsner fra

Redaktøren/Redaktricen

– der har haft sugerøret nede i en frisk kilde ved navn Proposals to Amend the Constitution – CONVENTION 2024/Dansk udgave v/AvB – 20.marts 2023.

 

ÆNDRINGSFORSLAG TIL CONSTITUTION 2024
Via dette link finder du ændringsforslag
 
https://www.innerwheel.dk/wp-content/uploads/2023/05/Aendringsforslag-til-Constitution-2024.pdf


Vi støtter med indsamlinger og donationer

Vi gør en forskel...
SE MERE

Hvad sker der ellers i Inner Wheel?

Her kan du læse mere om hvad der sker ude i vores klubber
Birgitte Bach, kommende nationalpræsident
12 maj 2023 | Af: Nationalredaktør
Se mere
D47 – I Walk & Talk
25 maj 2023 | Af: Nationalredaktør
Se mere
19. Internationale Convention i Manchester
15 maj 2023 | Af: Nationalredaktør
Se mere
Made with love & care by itpilot