12. maj 2023

Birgitte Bach, kommende nationalpræsident

Skrevet af: Nationalredaktør

Vores kommende nationalpræsident

Birgitte Bach har været medlem i Inner Wheel i 31 år, og har i alle årene været medlem i Silkeborg Inner Wheel. Den 17. juni 2023 overtager Birgitte posten som nationalpræsident ved en kædeoverrækkelse i Silkeborg.

Hvem er Birgitte?

Jeg kom ind i Inner Wheel, som de fleste medlemmer på den tid, gennem min mand Torbens medlemskab af Rotary. Indenfor de seneste år, er medlemskriterierne ændret således, at alle kvinder med lyst til at være en del af et internationalt netværk af kvinder, kan blive optaget. Kvinder, som ønsker at støtte andre kvinder, så deres hverdag kan hænge sammen for dem selv og ikke mindst deres børn. Det er vores ”Madagaskar taskeprojekt” et rigtig godt eksempel på.

100 år og udvikling
Inner Wheel har næste år 100-års fødselsdag. Det glæder jeg mig til at fejre, men jeg er også meget bevidst om, at når Inner Wheel næste gang runder, ser vores organisation ikke ud som i dag. For 5 år siden blev jeg valgt ind i distriktsbestyrelsen i Distrikt 45. Det ændrede mit syn på Inner Wheel, hjulpet af mange Inner Wheeler rundt om i landet. Flere af vores medlemmer pegede på, at vi er nødt til at udvikle os til en mere moderne organisation med gennemslagskraft i Danmark og den øvrige del af verden. Vi skal kaste os ud i konkurrencen om kvindernes gunst og være mere synlige, så også yngre kvinder får kendskab til Inner Wheel og vælger at bruge deres sparsomme fritid sammen med os.

En kendt organisation
Inner Wheel skal blive kendt som en organisation, som kvinder bevidst vælger at være en del af, fordi de vil være med til at gøre en forskel, og fordi de har overskud til at yde en social indsats overfor sårbare kvinder og børn. Ikke mindst skal vi kendes for at være en organisation, hvor kvinder knytter venskaber med andre kvinder, som de ellers ikke vil møde.

Udviklingsprojekt
Ud fra medlemmernes udsagn har Nationalbestyrelsen igangsat et udviklingsprojekt. Målet er, at vi få flere medlemmer ind i vores kreds. Vi skal via vores stærke fællesskab styrke lysten til bestyrelsesarbejde, og vi skal påvirke den international Inner Wheel organisation til at blive en moderne organisation, der målrettet arbejder med FN’s verdensmål.

Convention
Hvert 3. år har vi Convention i et af medlemslandene. Mit ønske er, at vi skal fremlægge resultaterne af vores arbejde og sammen sætte mål for Inner Wheels fremtidige arbejde. Verdens lande har alle udfordringer i forhold til kvinder og børn, derfor vil løsningsforslagene være forskellige alt afhængigt af det enkle landets udvikling, kulturelle værdier og samfundsstrukturer.

Handleplaner
Der er udarbejdet en rapport, som ligger på hjemmesiden under dokumenter / udvikling og handleplaner.  Rapporten handler om de tiltag Nationalbestyrelsen sammen med de enkelte klubber må arbejde med, så vi lykkes med moderniseringen i Danmark og Internationalt.

Som enkeltpersoner kan vi udrette en del – i fællesskabet kan vi udrette meget!

Vi støtter med indsamlinger og donationer

Vi gør en forskel...
SE MERE

Hvad sker der ellers i Inner Wheel?

Her kan du læse mere om hvad der sker ude i vores klubber
Birgitte Bach, kommende nationalpræsident
12 maj 2023 | Af: Nationalredaktør
Se mere
Nationalbestyrelsens handleplaner
30 maj 2023 | Af: Nationalredaktør
Se mere
19. Internationale Convention i Manchester
15 maj 2023 | Af: Nationalredaktør
Se mere
Made with love & care by itpilot