Inner Wheel Danmark

… et internationalt netværk for kvinder

Skip Navigation Links
   
 
                                           
 
 Formål
 • At fremme venskab.
 • At fremme hjælpsomhed.
 • At fremme international forståelse.
International Inner Wheel er upolitisk og usekterisk
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN
Én af de største kvindeorganisationer på verdensplan med fokus på kvinder og børn

Inner Wheel er en verdensomspændende kvindeorganisation, som er repræsenteret i 104 lande med ca. 108.000 medlemmer.
De fleste af landene er opdelt i distrikter med varierende antal klubber, typisk med en medlemsskare på 12 til 50 medlemmer.

INNER WHEEL TILBYDER
et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde efter eget valg.

EMBLEMET
Hjulet i emblemet symboliserer det rotationsprincip, der på skift giver medlemmerne ansvaret for klubbens aktiviteter

INTERNATIONALT
Organisationens internationale styrelse ledes af
International Inner Wheels Præsident (Verdenspræsident)

International Inner Wheel Convention (International verdenskongres)
afholdes hvert tredje år, og her stemmer alle klubber og distrikter om fælles anliggender på verdensplan.
 
ORGANISATIONEN I DANMARK
Inner Wheel Danmark har ca 2.200 medlemmer fordelt i 91 klubber.
Klubberne er opdelt i 5 distrikter, hvert med en distriktspræsident og distriktsbestyrelse. 
 • Der afholdes distriktsmøder to gange årligt med deltagelse fra alle klubber
 • Distriktskomiteen er den besluttende enhed. Den består af distriktsbestyrelsen samt 2 delegerede fra hver klub
 • Landsmøde afholdes en gang om året. Her mødes delegerede fra alle klubber, distriktsbestyrelser og den nationale bestyrelse
Dansk Inner Wheels Nationalbestyrelse
ledes af landets Nationalpræsident

Kluborganisation og møder
Klubpræsidenten og hendes bestyrelse leder klubben i et år ad gangen
Den enkelte klub fastsætter selv sit program
Klubmøder afholdes en gang om måneden og omfatter:
 • Et 3-minutters indlæg fra medlemmer på skift
 • Foredrag eller virksomhedsbesøg
 • Internationale anliggender såsom hjælpeprojekter o.a.
 • Socialt samvær
 • Klubanliggender
 • Nyheder fra ind- og udland
Medlemmer kan frit besøge andre klubber over hele verden

MÆRKESAGER
Hvert år har Inner Wheel Danmark en årsindsamling. Udpegning af modtager går på skift mellem de 5 distrikter.

Inner Wheel støtter også det internationale verdensprojekt under temaet "Caring for Women and Girls”. Gennem dette program støtter vi Lykkeliga i Danmark.

HISTORIE
Den første Inner Wheel klub blev dannet i Manchester, England, den 10. januar 1924 af kvinder, gift med rotarianere. Formålet var at udvikle venskab og yde humanitær hjælp.
I Danmark oprettedes den første klub i Haderslev den 23. september 1948.
Revideret1/7-2022
   
Opdateret: 15.01.2023
Sitemap

Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS