Distriktspræsident Birthe og distriktssekretær Margit var ledsaget af deres klubvenner
fra Holbæk Østre Inner Wheel. Holbæk Østre IW samt Kirsten SJ Kalundborg IW
gik 5 km ved arrangementet. Seje Lone E. løb 10 km som dronning Mary.

Så er distriktssekretær Margit i mål i Højbyen i Kalundborg (den gamle bydel).


Derudover deltog pastpræs. Lone fra Kalundborg IW samt distriktsredaktør Kirsten fra Kalundborg IW også.

Dronning Mary var også med.

Tv: Et af de mange gruppebilleder af danskere til convention.
4 fra D48 til friendship-diner onsdag aften. Fra v: pastpræs. Lone/Kalundborg IW, præs. Mille/Svinninge IW, DISO Lene/Nykøbing Falster IW + Lone/Nykøbing Falster IW.

Nedenfor nogle af os 12 fra D48, der boede på samme hotel, 200 m gåtur fra conventioncenteret.
Th. ses D48 distriktspræsident Birthe Hamann.

Onsdag aften blev vi alle kørt i busser til friendshipdiner. Det var en stort logistisk opgave at få os alle fordelt i riiiigtig mange busser.

Velkomstdrink på tagterassen – bag vinduerne var restauranten,
Fra venstre: pastpræs. Lone/Kalundborg IW, præs. Mille/Svinninge IW, DISO Lene/Nykøbing F. IW + Lone/Nykøbing F. IW

Fra venstre: 3 fra samme bord – D48 redaktør Kirsten, italiensk IW + fransk IW

Fra v: fransk IW, DISO Lene og ??

Tæt på hotellet i centrum ligger kanaler, der fører ud af Manchester til Liverpool og videre til floden Mercey, der går ud til Det Irske Hav.
Præs. Mille/Svinninge IW, pastpræs. Lone/Kalundborg IW, sekretær Bibbi/Svinninge IW samt fotograf D48 redaktør Kirsten tog en aftengåtur langs kanalen og de pakhuse, der er renoveret til boliger.

Det internationale Inner Wheel kor, der havde øvet online, optrådte under afskedsceremonien. D48 var også repræsenteret.

Vordingborg-Præstø havde en forrygende aften 11. april på Restaurant Sommer i Præstø!

Præsident Tinna Tillisch stod for optagelsen af ikke mindre end 4 nye medlemmer!

….. og så hørte vi et foredrag af sprudlende Irene Greve, som fortalte om sine mange rejse-oplevelser og WILD Nature Foundation.

Tak til aftenens udvalg for en så dejlig aften!

55 veloplagte kommende bestyrelsesmed-lemmer fra alle klubber i distrikt 48 mødtes i Herlufmaglehallen. Birthe Hamann bød velkommen, inden morgenmadsbuffeten blev givet fri.

Vi startede introduktionsmødet med superbruger Majbritt Møller Mortensen, der ud af de 3 superbrugere i Jylland har påtaget sig at hjælpe klubberne i distrikterne 47 og 48.
Find Majbritts kontaktdata under IW.DKs bestyrelse – under ‘Om os’. Hun er klar med hjælp ved problemer med hjemmesiden.

Majbritt gav en almen gennemgang af op-bygningen hjemmesiden, og hvorfor det er blevet valgt at tildele de forskellige opgaver til forskellige medlemmer i en bestyrelse.

Efter den generelle gennemgang blev vi delt op efter roller i bestyrelserne, hvor Majbritt blev i gruppen af redaktører, der har det største arbejde med hjemmesiden.

Kl. 13 var det tid til frokost efterfulgt af en kort spørgerunde til superbrugeren.

Flere har problemer med at melde til eller fra møder – også for gæster. Se på distriktets forside under Nyt fra D48.

Distriktspræsident Birthe takkede Majbritt for besøget og hjælpen ved mødet.

Vi ses til næste års introduktionsmøde.

Stort fælles fejring af Kvindernes Internationale Kampdag i marts med Soroptimisterne, Zonta, QLF, Champagneklubben og Inner Wheel fra Lolland, Falster og Sydsjælland.

Aftenen bød på netværk på tværs af alle klubberne og en præsentation af alle klubberne.

Alle blev opfordret til at tage 2 forskellige sko 👠🥾på for at markere uligheden mellem mænd og kvinder.

Aftenen blev afsluttet med en skøn koncert med Matilde Falch🎸

En dejlig aften i skønt selskab.

Klik her! Så kan du finde information og materiale om alt, der kan bruges ved salg af tasker, information om projekt dåseringer, frimærker, mmm.

Korsør Inner Wheel havde besøg af Margit Motzfeldt på februarmødet.

Margit kom ikke som distriktssekretær, men for at fortælle om sine år på Grønland. Det blev til 42 år! I DK havde hun mødt Jonathan Motzfeldt, de blev gift, og hun regnede med, at de blev boende i Danmark. Men Margit flyttede med Jonathan til Grønland.

I 2008 rejste hun tilbage til Danmark som uddannet lærer og slutteligt som rektor på Gymnasiet i NUUK. Hendes mand blev den første landsstyreformand og var orlovspræst. Vi så mange billeder af kongelige, der har været på besøg nordpå.

Margit fortalte om skolegangen, der skulle være så lig med det, der foregik i DK. Visse fag kunne selvfølgelig ikke være helt de samme både pga. klima og omgivelserne. Tidligere tog beboerne i Grønland til Danmark i 3 år for at få studenterhuen på. Det var rigtig spændende at høre om livet i Grønland fra én, der har boet der i så mange år.

Maj måned kommer hurtigere, end vi tror!

Vi er 12 deltagere, der er booket på det samme hotel – Motel One Manchester St. Peters Square. Her kan du se programmet for de enkelte dage på Convention.

– det anbefales, at de danske deltagere klæder sig i rødt og hvidt til Meet & Greet tirsdag aften.

– der er en række ændringsforslag til Constitution, som kommer til afstemning – med anbefalinger fra nationalbestyrelsen, der har gennemgået forslagene.

– vær opmærksom på, at det er en stor oplevelse af opleve både åbnings- og afslutningsceremonien.

– det er kutyme at overrække små gaver/danske souvenir, når man sidder ved siden af Inner Wheel’ere fra andre lande under middagen eller frokosten. Dem sørger man selv for!

– påklædning til gallamiddagen forventes at være selskabskjole enten kort eller lang.

– der er endnu ikke aftalt fælles udflugter. Husk at seneste tilmeldingsdato til turprogrammet er 26.3.24.

– du kan læse meget mere om Convention på dette link https://iiwconventionmanchester.com/, hvor du også finder udflugtsprogrammet samt oplysninger om, hvor middagene finder sted m.m.

Maribo Inner Wheel havde budt ind til møde i det fantastisk beliggende Bangs Have med udsigt til Søndersø med et pragtfuldt sølandskab. Alle 16 klubber samt distriktsbestyrelsen var repræsenteret.

Præsident Anne Birthe Nielsen bød velkommen og fortalte indledningsvis om Maribos historie, bl.a. klosterruinerne og Maribo Domkirke, som vi alle kunne beundre på den modsatte søbred. Den var takket være en donation fra Dronning Margrete I blevet opført samtidig med klostret og stod færdig sidst i 1400-tallet.

Flere klubber er repræsenteret ved bordene. En stor tak til afgående d-kasserer Ditte for hendes store indsats.

DISO Lene Rasmussen opfordrede til deltagelse i sensommertræf i Skagen lørdag den 7. september 2024 samt at klubberne overvejer at planlægge sensommertræf på Sjælland i 2026.

Dagens digt ved Agnete Jørgensen: Ved et Hjemstavnsspil opført i Maribo den 20.-22. august 1937 kaldet “Grevens Bønder” digtede Kaj Munk denne sang som hyldest til sin fødeø: LOLLANDSSANGEN.

Derefter hørte vi 3 minutter ved Elsebeth Garrett Walter, der bl.a. berettede om rettighederne til forskellige typer og kvaliteter af træer. Herremanden havde overskoven, mens bonden havde underskoven.

Så var det tid til distriktsmøde, til dette bød distriktspræsident Birthe Hamann velkommen.

Efter en orientering om økonomien i en sammenlægning af distrikterne 47 og 48 blev ved den efterfølgende afstemning vedtaget med stort flertal – hvilket distriktsnummer, vi får, er ikke vedtaget endnu. Distriktsmødet fortsatte – se referat under distriktet National præsident Birgitte Bach kom også med forskellige indlæg undervejs.

Efter spisning, en god snak samt kaffe/te med marcipanbrød på bordet – fik Marie Louise Friderichsen ordet – hvor emnet var: ”et historisk foredrag om kvinders valgret gennem 100 år”. Marie Louise er jurist fra Århus Universitet – hun har boet her på Lolland – bor nu ved Silkeborg. Marie Louise har også været aktiv indenfor politik.

Det var en meget spændende gennemgang af kvinders vilkår fra ”dengang” og til nu. Bl.a. nævnte hun, at kvinder ikke havde arveret før året 1663. Nogle af de betydningsfulde kvinder skal nævnes, som kæmpede kvinders sag: grevinde Danner, Natalie Zahle, Mathilde Fibiger, Mathilde Bajer og hendes mand Frederik, Nina Bang, Bodil Koch, Helga Pedersen, Lis Groes – og nu vores dronning Margrethe og dronning Mary.

Præsident Anne Birthe sluttede af.

Vi sang: Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspore

Tekst: Sigfred Pedersen – Melodi: Knud Vad Thomsen

Distrikt 48 inviterer nye bestyrelsesmedlemmer i klubberne til introduktionskursus i Herlufmagle-Hallen.

Kommende bestyrelsesmedlemmer i IW klubber i distrikt 48: Klubpræsidenter – viceklubpræsidenter – klubsekretærer – klubkasserer – klubmestre – ISO’er – redaktører er velkomne til et forberedende kursus

Lørdag den 13. april 2024, kl. 10 – ca. kl. 14:00

Se invitationen!

Made with love & care by itpilot