Hvem er en Inner Wheeler?

Hvor kvinder er kvinder bedst

En Inner Wheeler har en høj grad af åbenhed og tillid, tager medansvar og drager omsorg for andre. Det styrker i høj grad sammenholdet på tværs af alder og baggrund og er en afgørende faktor for, at vi har en levende og dynamisk klub, hvor engagement og interesse på alle niveauer er det bedste brændstof.

Samtidig brænder en Inner Wheeler for engagement i samfundet og gennem Inner Wheel Danmarks hjælpeprogram og lokale aktiviteter, er hun med til at støtte udsatte børn, unge og ikke mindst kvinder. 

Mulighed for personlig udvikling

Med vores rotationsprincip på bestyrelsesposterne er der rig mulighed for personlig udvikling og at gøre sin indflydelse gældende.

Løbende afholdes møder i både Europa og på verdensplan, hvor vi på den måde også danner varige venskaber på tværs af landene. 

I klubberne mødes vi en gang om måneden til spændende foredrag, kulturelle oplevelser, virksomhedsbesøg eller andre sjove aktiviteter.
Made with love & care by itpilot