Inner Wheel i Holstebro har i april måned været aktiv med støtte til sårbare børn og deres familie. Det gør virkelig en forskel, når vi hjælper.

Klubben havde den 3. april besøg af Søren Bach, som fortalte om sit arbejde i den erhvervsdrivende fond og organisation KidsAid.

KidsAid skaber glæde og unikke oplevelser for syge og sårbare børn i Danmark og deres familier. KidsAid skelner ikke mellem syge børn og sygdomme, da et barns sygdom kan have stor effekt på en familie uanset. 

Den første tanke blev født i Søren Bachs hoved den nat, hans første barn kom til verden på Holstebro Sygehus. Pludselig så Søren verden fra en anden og mere sårbar vinkel – og lige siden har KidsAid været en del af hans DNA. På vegne af KidsAid modtog han Inner Wheel Holstebros donation på 10.000 kr.

Senere i april måned var præsident Anette Nygaard og vicepræsident Kirsten Nygaard på besøg hos den lokale Mødrehjælp butik.

Mødrehjælpen fik overrakt en donation på 5.000 kr.

Begge to gode formål, som Holstebro Inner Wheel er rigtig glade for at støtte.

Alvorligt syge børn bliver ofte afkoblet fra deres hverdag. Mange af børnene har ikke mulighed for en fritidsinteresse, fordi de ofte ikke fysisk kan følge med, eller fordi de ofte er indlagt på hospitalet. De har brug for et frirum fra deres sygdom.

 

Legeheltene, der hører under Børneulykkesfonden, har 32 afdelinger inden for hospitalsvæsenet, børne- og ungepsykiatrien, børnehjem og indkvarteringssteder for flygtninge. Legeheltene skaber f.eks. en mere aktiv dag med leg og bevægelse for de 60.000 børn, der hvert år indlægges i Danmark.

Heltene arbejder for at skabe et liv med mere leg, bevægelse og fællesskab for syge, indlagte og udsatte børn og deres familier. De skaber et frirum til at være barn og en følelse af normalitet i en hverdag, der er langt fra normal.

 

Frederiksberg Inner Wheel klub indstillede Legeheltene som modtager af årsindsamlingen 2024. Da valget i distrikt 47 gik til Julemærkehjemmene, donerede klubben et mindre beløb til Legeheltene og er nu ”Juniorheltesponsor”.

Aktivitetsudvalget i Hadsten havde til deres møde i april samlet medlemmerne et andet sted end, hvor de plejer at mødes. Denne aften var der nemlig brug for god plads. 

Apriludvalget havde fået til opgave at tænke på forår, farver, musik og sanser. og det blev indfriet til fulde. Foråret blev fejret med farverig borddækning, som var dækket kreativt med forskellige glas og farverige servietter og friske påskeliljer.  

Farver, kreativitet og samarbejde

Farver var et af nøgleordene. Det kom til udtryk ved at deltagere bidrog til et fælles maleri. Et godt symbol på samarbejde, fællesskab og kreativitet.


Det færdige værk

Medlemmerne var godt tilfredse med resultatet, og vi andre kan vist også kun sige, “hvor er det smukt og farverigt”.

Godt samarbejde kan altså noget!

Maleriet markerer også fint Inner Wheels århundrede fejring.


Musik og sanser

Efter noget godt at spise og information fra præsidenten skulle benene røres til en linedance-sessionen ledet af Lene fra Århus Linedanze.

Linedance, der oprindeligt stammer fra USA, er en danseform, hvor dansere arrangerer sig i rækker og udfører sekvenser af koreograferede bevægelser til musik. Denne form for dans er sjov og alle kan være med.


Det er så dejligt at læse både her på klubbernes sider og på Facebook, at der kommer nye medlemmer til vores klubber. Fokus og målrettet indsats hjælper helt sikkert. I et andet opslag er det Bornholm, der byder velkommen til 4 nye medlemmer og endnu en klub byder velkommen.

Vordingborg-Præstø havde en forrygende aften

Den 11. april optog klubben ikke mindre end 4 nye medlemmer samme aften. Velkommen til til Jonna, Glennie, Helle og Eva, vi glæder os til at dele gode oplevelser og samvær med jer. 

Over forholdsvis kort tid havde klubben på Bornholm optaget fire nye medlemmer. De greb muligheden og inviterede dem til en til en fælles snak om deres erfaringer, undren, forvirring samt spørgsmål fra deres første tid i klubben. 

  • Hvordan var det at være nyt medlem i Inner Wheel?
  • Hvilke forventninger havde de til deres medlemskab?
  • Hvordan havde de følt sig modtaget i klubben?
  • Var der noget, der kunne gøres bedre eller anderledes?

 

Det første møde førte til flere møder, og en grønspættegruppe var født

Når man starter i klubben, er man helt grøn, derfor blev de fire nye medlemmer Else, Helena, Aase og Edith fluks døbt Grønspætterne. Når man er Grønspætte har man naturligvis brug for en Grønspættebog, som giver svar på alle de spørgsmål, der dukker op hen ad vejen. 

Grønspættebogen er nu lavet, som en praktisk guide til nye medlemmer, men også gråspætter og rødspætter kan have glæde af den. 

Hvad har klubben på Bornholm opnået med Grønspættebogen?

Grønspætter er vel integrerede i klubben og har samtidig opbygget et helt særligt grønspætte-fællesskab. Energien og involveringen er høj, måske fordi de ikke kun har fået fortalt om IW, men har ‘levet’ det.

Dette første kuld Grønspætter er  flyvefærdige, og de har allerede taget initiativ til nye klubaktiviteter, ligesom flere indgår i den kommende klubbestyrelse.

Her kan du Grønspættebogen.

Du kan læse Grønspætte-bogen her:  🍀 IW Grønspættebog 14.2.2024 

Tak fordi jeg må dele jeres super gode tiltag med Grønspættebogen, den er jo lige til at kopiere. Grethe Juhl, Nationalredaktør

Når de dejlige nyfødte babyer kommer til verden på Regionshospitalet Viborg, får de ikke bare kedelige hospitalshuer på. 

Få år tilbage fik Inner Wheel i Skive en aftale i stand med en dame ved navn Inge Andersen. Inge strikkede huerne og Skive Inner Wheel donerede garnet. Inge elskede at strikke huerne i mange forskellige mønstre og farver.

Da Inge Andresen for et par år siden døde, mere end 90 år gammel, havde hun i samarbejde med Inner Wheel Skive strikket over 4.000 babyhuer til fødeafdelingen i Viborg. Inner Wheel Skive donerede garnet og Inge strikkede de fine huer. 

Inner Wheel i Skive donerer fortsat garnet, og i dag er det strikkeglade medlemmer fra klubben, som strikker huer efter de forskellige sæsoner.

De har for første gang strikket påskehuer, og har lige afleveret 75 søde påskehuer i mange forskellige mønstre og påskefarver.

De strikkeglade kvinder mødes hver anden torsdag, hvor der hygges, mens strikke-pindene flittigt bevæger sig. Alle i klubben glæder sig over, at de nybagte forældre kan vælge mellem de flotte huer til deres nye familiemedlem.

På nuværende tidspunkt er der blevet doneret mere end 5.000 huer til føde-afdelingen på Regionshospitalet i Viborg.

Handlingsplaner kan bruges, som et rigtig godt arbejdsredskab til at nå vores mål. 

Bestyrelsen i Sæby har drøftet hvilke mål, som de ønsker, at klubben skal nå.

Det resulterede i, at der blev udarbejdet et udkast til ”mål og planer”.

Udkastet blev sendt ud til alle medlemmer i Inner Wheel Sæby.

 

Klubben blev inddraget i arbejdet i arbejdet med ”mål og planer”.

Under klubmødet i februar 2024 blev medlemmerne inddraget. De blev delt op i mindre grupper, hvor de ivrigt drøftede udkastet, som bestyrelsen havde udarbejdet. Medlemmerne kom herefter med gode input, som dannede grundlag for et endelig udkast. 

Dett endelig udkast blev godkendt på et bestyrelsesmøde den 13. februar 2024. Tanken “mål og planer” er, at de fremtidige præsidenter/bestyrelser kan vælge at nedsætte udvalg, som kan tage delelementer af ”mål & planer”, som deres arbejdsgrundlag.

I Sæby Inner Wheel er alle medlemmer engageret i et udvalg. På den måde bidrager alle til de opstillede ”mål & planer”

Tak til Sæby, fordi jeg må dele jeres ”mål og planer”, som giver os alle en god inspiration. 😊

Nationalredaktør Grethe Juhl

Nykøbing Falster fejrede i år Kvindernes Internationale Kampdag sammen med Soroptimisterne, Zonta, QLF, Champagneklubben og Inner Wheel fra Lolland, Falster og Sydsjælland.

 

Klubben i Nykøbing Falster havde en hyggelig aften med mange dejlige kvinder både fra Inner Wheel og andre klubber.

Det var en fantastisk dejlig aften med rig mulighed for at netværke på tværs af alle klubberne. Aftenen blev afsluttet med en skøn koncert af Matilde Falch.

For at markere uligheden mellem mænd og kvinder, var alle deltagere blev opfordret til at tage 2 forskellige sko. Det gav en sjov og synlig markering.

3 sydfynske klubber og flere gæster fra Odense og Fredericia har sammen haft en dejlig aften, hvor de fik et fantastisk foredrag af Margrethe Juncker, som er frivillig læge på Rays of Hope i Uganda.

Tilbage i 2017 startede Margrethe sammen med læge Hanne Kryger ”With a Little Help”

”With a Little Help” er en dansk NGO, hvis primære formål er at indsamle midler til styrkelse af sundhed og social udvikling i Uganda gennem læge- og plejehjælp, uddannelse og opbygning af lokale kompetencer. Margrethe har siden 2015 boet i Uganda og gør en kæmpe indsats for at uddanne det lokale sundhedspersonale.

4 klubber i distriktet samt distrikt 46 valgte at donere indsamlede penge (i forbindelse med 100-års fødselsdagen) til “With a Little Help”, som er den støtteorganisation, der støtter Rays of Hope.

En tydeligt rørt Margrethe modtog samlet kr. 33.500 fra distrikt og klubber. Margrethe takkede så mange gange og kunne kun bekræfte hvor meget det nytter, når kvinder med hjertet på rette sted står sammen og hjælper hinanden

Fru Hansens Plan støtter kvinder anklaget for hekseri, børn i fattige områder, uddannelse i udkants-Ghana samt byggeri af brønde og vandtanke. 

Den 13. februar havde Hirtshals Inner Wheel Klub besøg af Lisbeth Hansen fra foreningen “Fru Hansens Plan”. Læs her om det imponerende projekt Lisbeth Hansen arbejder med. 

For 10 år siden arbejdede Lisbeth i en periode som frivillig på et krisecenter i Ghanas hovedstad Accra. Her mødte hun Jesper, der arbejdede med brøndprojekter. Dette møde førte til et samarbejde og oprettelsen af foreningen “Fru Hansens Plan”. Foreningen har nu 120 medlemmer, der betaler 400 kr. årligt i kontingent og ellers får indtægter ved foredrag og støtte fra forskellige foreninger. Blandt andet fra Hirtshals Inner Wheel, der kvitterede for foredraget med 3.000 kr. 

IGhana er 5 gange større end Danmark og har ca. 25 mio. indbyggere. Ghana er et demokrati med en rig overklasse, bred og voksende middelklasse samt en stor, fattig underklasse. 

I et slumkvarter ved en kæmpestor losseplads lever flygtninge fra Liberia under kummerlige forhold. Børnene roder i affaldet for at finde lidt spiseligt, måske en tør brødskorpe. Børnene er fejlernærede og bliver sendt i skole på lidt hvidt brød og sukker, måske kun lidt te.

Fru Hansens Plan startede med at bygning af brønde, for at skaffe vand. Med relativt simple materialer har man bygget brønde, der kan give 1.500 liter vand i døgnet og som samtidigt er ret lette at vedligeholde. Brøndene gør en kæmpe forskel for beboerne i landsbyerne, for alternativet er at slæbe urent vand fra damme eller floder flere gange dagligt. Eller købe vand på flaske – hvis man har penge. 

I det nordlige Ghana kan man ikke bygge brønde, fordi grundvandet ligger meget dybt. Her har man i stedet bygget vandtanke, der kan rumme op til 30.000 liter vand, der kan holde sig koldt og frisk i mange måneder. Vandtankene fyldes op i løbet af regntiden, der varer 3 måneder. 

Et af de seneste projekter er bygningen af en ny fløj til en eksisterende skole. Igen et lokalt forankret projekt, hvor lokale styrer og udfører projektet. Skoleprojektet blev indviet under stor festivitas, med deltagelse af blandt andre den lokale høvding. 

Ved projekterne i det nordlige Ghana samarbejder Lisbeth Hansen med Mariam, der har hånd i hanke med projekterne. I januar i år var Mariam og Zanuba i Danmark i forbindelse med en foredragsrække i det nordjyske. Zanuba bor i hekselejr, da hun er udstødt fra sin egen landsby. Fru Hansens Plan hjælper kvinderne i lejren på forskellig vis, f.eks. har hver kvinde fået en ged og 2 høns. De har også fået en sundhedsforsikring, en solcellelampe og nyt tøj og sko. 1 – 2 gange om året bliver der kørt mad til lejren. Helt basale ting som ris, olie og – maggieterninger!, som er det helt store hit!

Fru Hansens Plan viser, hvor meget man kan gøre på et helt lavpraktisk plan og bekræfter, at selv små donationer kan gøre en stor forskel for vores medmennesker rundt om verden. 

Made with love & care by itpilot