Donation

Ved klubmødet overrakte Præsident Jette Steffensen en “check”

på 5.000 kr til Patienterne på Dialyseafdelingen på Thisted Sygehus.

 

Litteraturklubben, der blev oprettet i 2009, består p.t. af 10 medlemmer, som læser 8-9 bøger i løbet af året. 
Litteraturklubbens medlemmer foreslår forfatteremner og bogtitler på skift, og efter at have læst bøgerne mødes vi hos hinanden og hygger os over en kop kaffe, inden vi drøfter den læste bog. 

Under dokumenter “Diverse”, kan du finde inspiration i klubbens litteraturliste.

Under diverse dokumenter kan du se, hvem der har dagens digt og 3 minutter på klubmøderne.
Du skal selv holde dig orienteret om, hvornår det er dig, der har opgaven.
Klubmedlemmet, som har dagens digt, medbringer en gave til aftenens lotteri til ca. 50 kr., og bestemmer aftenens 2 sange evt. fra Højskolesangbogen. Såfremt sangene ikke findes i Højskolesangbogen medbringes kopi af sangen i passende antal, evt. så man kan se ved hinanden.

OBS Bliver du forhindret i at møde op den dato du har en af disse opgaver, skal du selv
finde en afløser
.

Made with love & care by itpilot