16. maj 2023

D48 forårsdistriktsmøde 25. marts 2023

Skrevet af: 256259

Præsident Kirsten Jensen/Stege IW bød de 56 IW’ere, der havde fundet vej til Kok & Rul i Askeby, velkommen til forårsdistriktsmødet.

Jørgen Afastsen holdt et dejligt foredrag om Møn.

3 min blev holdt af Conni Lund Jæger-Hansen/Stege IW.

Hun kom vidt omkring i temaet Om kvinders ligeberettigelse – er vi gået for vidt?

Nationalpræsident Anne-Marie Olsen orienterede om udviklingsprojektet, som blev søsat for snart to år siden. Et stort skib, som have været ude i stormvejr og nu var i et mere roligt farvand. Ligesom klubber og distrikter har Nationalbestyrelsen udarbejdet 4 handleplaner.

Ny hjemmeside: IT-pilot, som udarbejder den nye hjemmeside, er valgt blandt 4 tilbud. Landswebmaster- rollen er nedlagt, nu er der 3 superbrugere.

Tak til Marianne Pless Nykøbing for arbejdet med Madagaskartasker. 10. juni er der LykkeLiga Cup i Herning. NP deltager sammen med flere.

D-46 har valgt årsindsamling, den skal også gå til Børns vilkår – Børnetelefonen.

Medlemstallet var jan 2023: 2312, en lille fremgang. Nationalpræsidenten opfordrer til, at en klub inden evt. lukning kontakter distriktet.

Der er indkommet ca. 80 forslag til behandling på den kommende Convention. 32 er optaget til at gå videre, forslag fra DK er ikke blandt disse.

På spørgsmål om der planlægges fællesrejse til Manchester i forbindelse med Convention, er svaret: nej.

Den kommende verdenspræsident Trish Dougles ønsker at besøge de Skandinaviske lande. Hun er inviteret til landsmødet i Nyborg okt. 2023. Hun har sagt ja til invitationen.

Inner Wheel fylder 100 år 10. januar 2024. NB har opfordret til at alle distrikter laver en festlig fejring af den ældre dame på denne dag.

I pausen blev der flittigt talt sammen på tværs af klubber.

Vi støtter med indsamlinger og donationer

Vi gør en forskel...
SE MERE

Hvad sker der ellers i Inner Wheel?

Made with love & care by itpilot