Inner Wheel - Hillerød

Velkommen til Hillerød

Hillerød Inner Wheel klub blev stiftet 26. oktober 1958, og vi er pt. 33 medlemmer, der sætter pris på fællesskabet, samt er nysgerrige på, hvad der sker i verden både den nære og ude omkring.

I vores klub mødes vi den anden onsdag i måneden til et måltid mad og nogle fælles oplevelser. Møderne har vidt forskelligt indhold fx med spændende foredragsholdere, kunstnere eller andre ildsjæle. Ligesom vi også tager på besøg på interessante lokationer.

Vi er en alsidig flok kvinder med forskellige baggrunde, erfaringer og alder – men fælles for os alle er interessen for venskab, hjælpsomhed og forståelse lokalt og internationalt.

Kontakt

Hillerød Inner Wheel
Dansk klub nr. 34
Chartered 26. oktober 1958
Distrikt 47

Find os på de
sociale medier

Hillerød_ besøg af Michala Petri

Klubbens aktiviteter

I vores klub er det bestyrelsen, der hvert år lægger programmet for vores klubmøder. Da vi har et rotationsprincip for bestyrelsesposterne sikrer det en høj alsidighed i mødernes indhold.

Vi har fx haft besøg af den verdensberømte blokfløjtenist Michala Petri, medarbejdere fra det lokale bibliotek, John Mogensen, der er chef for livredderne i Nordsjælland. Ligesom vi har været ude og sejle på Arresø og har besøgt en vingård. Andre gange hygger vi os blot i hinandens selskab.

Ud over de faste månedlige møder har vi bl.a. læsegrupper, et rejseudvalg og et aktivitetsteam. Har du selv en ide til et arrangement eller aktivitet, er du velkommen til at tage initiativet til det.

Inner Wheel og venskab

I vores klub lægger vi vægt på venskab og et stærkt netværk, hvor  hjælpsomhed, forståelse og respekt for både hinanden og andre mennesker står øverst. En del får også tætte venskaber og ses også uden for klubben.

Desuden giver vi mulighed for udvikling og indflydelse for den enkelte, da de forskellige bestyrelsesposter skal besættes af medlemmerne for et år ad gangen.  Og du er meget velkommen til at deltage i klubbens udvalg og teams. Det giver dig mulighed for selv være med til at præge, hvad der foregår i klubben.

Ligesom det også er muligt at engagere sig på andre niveauer i Inner Wheel organisationen

I Hillerød er vi en flok kvinder med forskellige baggrunde, aldre og erfaringer, så det er en mangfoldig gruppe.

Vi hjælper andre

Inner Wheel er en hjælpende organisation, ikke en hjælpeorganisation. Det vil sige, at vi ud over alle de mange ting, der sker for medlemmerne rundt om i klubberne, så bruger vi også nogle af vores kræfter og midler på at støtte gode formål – især rettet mod kvinder og børn.

I Hillerød Inner Wheel har vi bl.a. givet et tilskud til Mødrehjælpens julehjælp, Levuk, Cafe Exit og Trollesminde.

Ligesom vi støtter de nationale indsamlinger i Inner Wheel.

Vi skaffer midlerne gennem vores lotterier, salg af produkter, som nogle af medlemmerne frivilligt laver, overskud fra arrangementer mv.

Det er en stor glæde at kunne gøre bare lidt for andre, der trænger.

Det siger vores medlemmer

”Jeg er medlem i IW … fordi jeg her mødes med andre spændende kvinder med vidt forskellig baggrund. Jeg går aldrig fra en mødeaften, uden at jeg tænker, YES, jeg fik noget med mig hjem – også i aften! Vi har et rotationsprincip så alle kommer til at prøve forskellige opgaver. Det er berigende og udviklende. For mig betyder det også noget, at vi støtter gode formål. Både lokalt, på landsplan og internationalt.”
Made with love & care by itpilot