Inner Wheel - Hirtshals

Velkommen

Velkommen til Hirtshals Inner Wheel klub

Hirtshals Inner Wheel klub er en del af et verdensomspændende netværk for kvinder. Klubbens formål er at fremme og styrke venskaber, yde hjælp og støtte samt styrke og fremme forståelsen mellem mennesker lokalt og internationalt.

I Hirtshals Inner Wheel klub er vi aktuelt 24 medlemmer, der alle bor eller har boet i Hirtshals og omegn.

Vi mødes den 2. tirsdag i hver måned, som oftest på Nordsøen Oceanarium, der er klubbens base.

Har du lyst til at høre mere om vores klub, er du velkommen til at kontakte klubben på E-mail iiw.dk.hirtshals@gmail.com, eller henvende dig til præsident Jane Christensen på tlf. 28 90 24 51 eller på E-mail til master.janec@gmail.com.

Foto: Arthur Pirazkov

Kontakt

Hirtshals Inner Wheel
Dansk klub nr. 117
Chartered 22. maj 1976
Distrikt 44

Find os på de
sociale medier

Inner Wheel - venskaber og personlig udvikling

Venskaber har høj prioritet i Inner Wheel. På møderne har vi derfor fokus på både socialt samvær og konkrete aktiviteter, der kan styrke vores interne venskaber, i respekt og nysgerrighed for at lære hinanden at kende. Ud over de månedlige møder er der også "klubber i klubben" (læseklubber, biografklub) og tradition for at tage på en udenlandsrejse hvert andet år. I Inner Wheel skaber vi netværk, som vi som medlemmer har gavn og glæde af i såvel Inner Wheel regi som i andre sammenhænge.

Inner Wheel har et rotationsprincip, der betyder, at medlemmerne på skift er i bestyrelsen. Rotationsprincippet sikrer, at vi har alsidige og spændende programmer for klubmøderne og samtidigt betyder det, at alle medlemmer på skift har ansvaret for at de forskellige opgaver med at planlægge og afvikle møderne.


Inner Wheel - styrker og fremmer forståelsen mellem mennesker

I Inner Wheel har vi fokus på at styrke og fremme forståelsen mellem mennesker, både lokalt og internationalt. Dette fokus afspejles i, at vi er 26 kvinder, med vidt forskellige baggrunde, der har lyst til at mødes en gang om måneden i et fællesskab omkring foredrag og andre aktiviteter, der er med til at udvide vores horisonter og mellemmenneskelige forståelse, både internt i klubben og i den omgivende verden.

Inner Wheel - hjælper andre

Inner Wheels hjælpearbejde er primært rettet mod kvinder og børn med særlige behov. Ud over et fast, årligt tilskud til børn i u-lande, donerer vi i Hirtshals Inner Wheel hvert år i januar et beløb til et konkret projekt. Vi har fx givet tilskud til lokale organisationer/foreninger som Headspace, Home Start og Lektiecafe og vi har givet tilskud til et brilleprojekt i Afrika.

Der udover deltager vi i større arrangementer og aktiviteter for at skaffe penge til større donationer. Senest har vi sammen med Rotary og Lions stået for afvikling af Hirtshals-delen af den store event "Coast2coast" og derved tjent penge til at 12 børn fra Hirtshalsområdet kunne komme på sommerlejr med Røde Kors. Derudover har indtjeningen ved dette arrangement også gjort det muligt at yde julehjælp til trængte familier i Hirtshalsområdet.

På landsplan donerer Inner Wheel hvert år gennem en årsindsamling et større beløb til en særlig aktivitet. I de senere år har der været ydet tilskud til fx Skyggebørn og Lykke-Liga.

Det siger vores medlemmer

Vores medlemmer siger, at de er med i Inner Wheel, fordi de her møder kvinder, der har andre baggrunde end dem selv. Herunder også, at rotationsprincippet, hvor alle på skift påtager sig de forskellige opgaver, i sig selv er lærerigt. Det har ligeledes stor betydning, at klubben gennem aktiviteter og økonomisk støtte er med til at gøre en forskel for trængte kvinder og børn. Både lokalt, nationalt og internationalt.  
Made with love & care by itpilot