Inner Wheel - Nykøbing Mors

Velkommen til Nykøbing Mors Inner Wheel

 Hvad er Inner Wheel?

En frivillig kvindeorganisation repræsenteret i 103 lande, og som har ca. 100.000 medlemmer. Organisationen er upolitisk og usekterisk.

Inner Wheels værdier?

 1. At fremme og styrke venskaber
 2. At yde hjælp og støtte
 3. At fremme og styrke forståelse mellem mennesker såvel lokalt, nationalt som internationalt

Hvem kan blive medlem?

Enhver kvinde, der af et klubmedlem er blevet spurgt, om hun kunne tænke sig at være med, og som kan gå ind for klubbens værdier, er velkommen.

Hvad får jeg ud af at være medlem?

Mulighed for:
 • At etablere nye netværker
 • At få større indsigt i mange ting via foredrag, kulturelle oplevelser virksomhedsbesøg o.l.
 • At medvirke i flere sammenhænge til sociale hjælpeprojekter
 • At blive en del af et større verdensomspændende fællesskab.
Når vi optager nye medlemmer betyder det meget for os, at de modtager en rigtig god introduktion til klubben. Typisk vil det potentielle medlem inden 1. møde blive inviteret til et informationsmøde, som foregår privat hos kontaktpersonen. Her gennemgås de nærmere detaljer om Nykøbing M. Inner Wheel, og her svares på spørgsmål, der måtte opstå.

Kontakt

Nykøbing Mors Inner Wheel
Dansk klub nr. 57
Chartered 30. maj 1964
Distrikt 44

Find os på de
sociale medier

Hvad laver vi i vores klub?

Vi er ca. 30 medlemmer, og vi mødes den første onsdag i hver måned. Hvordan vi mødes kan være forskellig, idet halvdelen af de 11 årlige møder foregår på vort ”stammødested”, hvor vi spiser, hører foredrag, synger, hygger og efter behov træffer diverse beslutninger i forhold til klubben.

Resten af møderne foregår på andre udvalgte steder i området. Det kan være et virksomhedsbesøg, et foredrag, en gåtur, en udflugt osv. Vi har efterhånden en del udvalg, som vi er glade for at mødes i. Har man mulighed for og interesse i at være en del af fællesskabet, har man også mulighed for personlig udvikling.

Klubbens bestyrelse vælges for et år ad gangen, og folk finder det meget spændende at deltage i bestyrelsesarbejdet. Der er således aldrig problemer med at besætte posterne.

Inner Wheel og venskab

I vores klub dyrker vi venskabet. Klubben giver et stærkt netværk, hvor venskab, hjælpsomhed, forståelse og respekt for både hinanden og andre mennesker står øverst.

Der er også plads til udvikling for den enkelte, da der er forskellige bestyrelsesposter - på forskellige niveauer.

Hvad skal jeg yde i forbindelse med et medlemskab?
 • Deltage i månedlige møder
 • Deltage i klubbens organisatoriske arbejde
 • Bidrage med din viden og dine relationer til klubarbejdet
 • Bidrage aktivt i fællesskabet
 • Betale et kontingent på pt. kr. 900,00 pr. år.
Da vi er en flok kvinder med vidt forskellig baggrund, er der mulighed for, at vi på hvert møde får udvidet vores horisont.

Inner Wheel hjælper andre

Som tidligere omtalt betyder det meget for os at hjælpe i lokalområdet. Vi kan her fortælle om nogen af de steder, vi igennem tiden har givet af vort overskud:

Hjælp til ukrainere

Midtmors Parasport

Julehjælp i Morsø Kommune

”Samklang”

”Skjult Nød”

Rotaryparkens beboere.

”Perlen”

”Natteravnene”

”Morsøgarden”

"Sindhuset"

Osv. osv.

Det siger vores medlemmer

”Jeg er medlem i IW … fordi jeg her mødes med andre spændende kvinder med vidt forskellig baggrund. Jeg går aldrig fra en mødeaften, uden at jeg tænker, YES, jeg fik noget med mig hjem – også i aften! Vi har et rotationsprincip så alle kommer til at prøve forskellige opgaver. Det er berigende og udviklende. For mig betyder det også noget, at vi støtter gode formål. Både lokalt, på landsplan og internationalt.”
Made with love & care by itpilot