Inner Wheel - Roskilde 2000

Velkommen til Roskilde 2000 Inner Wheel Klub

Vi vil hinanden det godt. Gæster er velkomne.

I klubben er der mulighed for at lære mennesker i lokalområdet at kende og for at få et venskabeligt/ socialt netværk.

Hertil kommer foredrag, virksomhedsbesøg, kulturoplevelser og andre aktiviteter, som man ofte ikke kan opnå på egen hånd.

Roskilde 2000 Inner Wheel Klub har 29 medlemmer.

Klubmøde den første onsdag i måneden, - som hovedregel kl. 18.30 på Restaurant Store Børs, hvor vi spiser sammen og hører et indlæg.

Andre gange er klubben på besøg på et museum, et værksted eller en virksomhed.

Førstkommende møde onsdag 6. marts 2024.

Gitte Dueholm fortæller om arbejdet i Kafé Klaus

Restaurant Store Børs kl. 18.30
Afbud/ tilmelding af gæster senest søndag før mødet.

Kontakt

Roskilde 2000 Inner Wheel
Dansk klub nr. 162
Chartered 3. marts 2001
Distrikt 48

Find os på de
sociale medier

Klip fra klubbens scrapbog

Susanne Thea fortalte om sin kunst ved klubmødet i april.

Inner Wheel og venskab

Roskilde 2000 Inner Wheel Klub er et netværk, hvor venskab, hjælpsomhed, forståelse og respekt for både hinanden og andre mennesker står øverst.

I løbet af 2022 og 2023 har vi fået fire nye medlemmer. Medlemstallet er nu 29.

8 medlemmer har været med fra klubbens begyndelse i år 2000.

I februar 2023 har klubben markeret tre medlemsjubilæer:
Et medlem kunne fejre 40 års-jubilæum, et 20 års-jubilæum og et 10 års-jubilæum.

... Vi vil hinanden det godt.

Roskilde 2000 Inner Wheel Klub har et sponsorbarn

Roskilde 2000 Inner Wheel Klub har siden 2002 sponsoreret et barn i en SOS Børneby.

Først en pige fra Guatemala, som klubben sponsorerede i årene 2002 - 2019, indtil hun blev voksen og flyttede fra børnebyen. Derefter begyndte klubben at sponsorere en dreng fra Gandaki i Nepal.

SOS-børnebyerne arbejder for at give forældreløse børn et nyt og trygt hjem.


Made with love & care by itpilot