Inner Wheel - Rudkøbing

Velkommen til Rudkøbing Inner Wheel

Rudkøbing Inner Wheel klub er en del af et større netværk af Inner Wheel klubber i Danmark og på verdensplan.
I Inner Wheel har vi fokus på Sundhed, Uddannelse, Sociale forhold og bæredygtighed.
Gennem obligatoriske og frivillige bidrag fra medlemmerne ydes støtte til forskningsmæssige, humanitære, sociale og andre samfundsmæssige opgaver.
Vi lægger vægt på, at vi ikke er en hjæpeorganisation, men en hjælpende organisation, som yder støtte både lokalt og nationalt.
Vi er en klub i stadig udvikling, og alle medlemmer bidrager aktivt til at drive klubben med spændende, interessante og sjove aktiviteter.
I klubben møder du mange spændende kvinder. Du deltager i månedlige klubmøder, kommer på virksomhedsbesøg eller hører spændende foredrag.
Vi har i Rudkøbing et godt samarbejde med Rotary ved fælles foredrag eller andre arrangementer.

Vi mødes en gang om måneden undtagen juli, hvor vi holder sommerferie.

Har du lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte os.


Kontakt

Rudkøbing Inner Wheel
Dansk klub nr. 59
Chartered 12. maj 1964
Distrikt 46

Find os på de
sociale medier

Hvad laver vi i vores klub

Vi mødes den første torsdag i hver måned. Hvordan vi mødes, kan være forskelligt, idet halvdelen af de 11 årlige møder foregår på vort ”stammødested”, hvor vi spiser, hører foredrag, synger, hygger og efter behov træffer diverse beslutninger i forhold til klubben. Resten af møderne foregår på andre udvalgte steder i området. Det kan være et virksomhedsbesøg, et foredrag, en udflugt osv. Har man mulighed for og interesse i at være en del af fællesskabet, har man også mulighed for personlig udvikling.

Klubbens bestyrelse vælges for et år ad gangen, og medlemmerne finder det meget spændende at deltage i bestyrelsesarbejdet. Der er således aldrig problemer med at besætte posterne.

Inner Wheel og venskab

I vores klub dyrker vi venskabet. Klubben giver et stærkt netværk, hvor venskab, hjælpsomhed, forståelse og respekt for både hinanden og andre mennesker står øverst.

Der er også plads til udvikling for den enkelte, da der er forskellige bestyrelsesposter - på forskellige niveauer.

Hvad skal jeg yde i forbindelse med et medlemskab?

  • Deltage i månedlige møder
  • Deltage i klubbens organisatoriske arbejde
  • Bidrage med din viden og dine relationer til klubarbejdet
  • Bidrage aktivt i fællesskabet
Da vi er en flok kvinder med vidt forskellig baggrund, er der mulighed for, at vi på hvert møde får udvidet vores horisont.
Lykkeliga

Inner Wheel hjælper andre

Inner Wheel Danmark har indgået samarbejde i 2022-2023 med LykkeLiga - et nationalt fællesskab med lokale håndboldhold for børn med udviklingshandicaps.
Vi sælger de berømte Madagskartasker lokalt, og indtjeningen går udelukkende til Madagaskarkvinderne, som laver alle de smukke tasker, og resten af beløbet donerer vi til Lykkeligaen.

Inner Wheel har også en Årsindsamling.
I år og også næste år går beløbet, som alle medlemmer støtter op om, til Børns Vilkår-Børnetelefonen. Der er overrækkelse af donationen hvert år på vores Landsmøde, som afholdes i oktober.

Der foruden støtter vi i klubben også andre små og større lokale projekter hvert år.

Det siger vores medlemmer

”Jeg er medlem i IW … fordi jeg her mødes med andre spændende kvinder med vidt forskellig baggrund. Jeg går aldrig fra en mødeaften, uden at jeg tænker, YES, jeg fik noget med mig hjem – også i aften! Vi har et rotationsprincip så alle kommer til at prøve forskellige opgaver. Det er berigende og udviklende. For mig betyder det også noget, at vi støtter gode formål. Både lokalt, på landsplan og internationalt.”
Made with love & care by itpilot