18. august 2023

2 bliver til 1

Skrevet af: 256259

I Distrikt 48 er Vordingborg-Storstrømmen og Sydsjælland fusioneret til 1 klub og har skiftet navn til Vordingborg-Præstø.

De to klubber lå geografisk tæt på hinanden, og begge har oplevet, at det er svært at få nye medlemmer. Gennem de sidste par år har det derfor været drøftet, om de 2 klubber skulle slå sig sammen, hvilket nu er blevet en realitet.  

Den oprindelige klub, Vordingborg-Storstrømmen med 22 medlemmer, har fået overført 12 medlemmer fra Sydsjælland og har skiftet navn til Vordingborg-Præstø.

Ved det første møde, kunne den nye klub Vordingborg-Præstø forud for generalforsamlingen byde velkommen til et nyt medlem. En rigtig god og positiv start på det nye IW-år.

Fra venstre: Merete L./past, Dorte G./past, Ulla F./klubmester, Bente R./ISO, Dorte L./kasserer, Vibeke K./vicepræs, Tinna T./præsident, Connie A./sekretær

Den nye bestyrelse er sammensat med 3 medlemmer fra hver af de to gamle klubber og er også blevet beriget med 2 pastpræsidenter i det første år.

Ved at slå sig sammen tror klubberne på, at de får mere dynamik og herudover også en bedre økonomi, så de kan fortsætte med at afholde interessante og ofte dyre arrangementer, der både kan fastholde og på sigt også tiltrække nye medlemmer.

I det forgangne år har klubberne holdt flere fællesmøder som en del af handleplanen for sammenlægningen. Der er arbejdet med nye klubregler som et fælles mål, herunder mødedag, sponsorater etc. De nye klubregler blev vedtaget ved en ekstraordinær generalforsamling, som samtidig var det første møde i den nye fusionerede klub den 17.08.23.

Vi støtter med indsamlinger og donationer

Vi gør en forskel...
SE MERE

Hvad sker der ellers i Inner Wheel?

Made with love & care by itpilot